2013 Yılı Ba-Bs Formlarının Bildirimi Ve Buna ilişkin Ceza Uygulaması

PDF Yazdır e-Posta

2013 Yılı Ba – Bs Formlarının Bildirimi Ve Buna ilişkin Ceza Uygulaması

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin bir kişi veya kurumdan KDV hariç 5.000 TLyi aşan mal ve/veya hizmet alımları “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin bildirim Formu (Form Ba)” ile mal ve/veya hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu(Form Bs)” ile Vergi idaresine aylık dönemler halinde, takip eden ayın birinci gününden itibaren son günü akşamına kadar bildirmesi gerekmektedir.

Mükellefiyetin terki halinde bildirim formları, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilmek zorundadır.

Bildirim formlarını belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere özel usulsüzlük cezası uygulanacaktır. Söz konusu cezanın uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Ba –Bs formlarının belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere 2013 Takvim yılında 1.200 TL (2012 Takvim yılında 1.170 TL) özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Süresinde verilen Formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. Düzeltme 10. günü takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 2013 için 1200.-TL ‘nın 1/5’i olan 240.-TL dir.

Elektronik ortamda form verme mecburiyetine uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilmesi halinde, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.

 

 
oto kiralama ankara ankara oto kiralama kiralık oto ankara ankara otelleri