Untitled 2

Yazılarım

Sabri ARPAÇ

İMALAT SANAYİCİSİNİN 2017 YILI İNŞAAT YATIRIMLARI İÇİN ÖDEDİĞİ KDV İADE EDİLECEKTİR

İMALAT SANAYİCİSİNİN 2017 YILI İNŞAAT YATIRIMLARI İÇİN ÖDEDİĞİ KDV İADE EDİLECEKTİR

İMALAT SANAYİCİSİNİN 2017 YILI İNŞAAT YATIRIMLARI 
İÇİN ÖDEDİĞİ KDV İADE EDİLECEKTİR

Sabri Arpaç
sabriarpacymm@gmail.com

1- İadenin kapsamı

6770 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 37 nci madde eklenmektedir. Bu madde ile imalat sanayii yatırımları üzerindeki KDV yükü geçici olarak giderilmektedir. Bu yatırımlar nedeniyle 2017 yılında yapılacak inşaat harcamaları dolayısıyla yüklenilecek KDV’nin mükelleflere iadesi sağlanmaktadır.

İstisna, sadece imalat sanayinde faaaliyet gösteren yatırım teşvik belgesi sahiplerinin inşaat taahhüt, nakliye, harfiyat ve benzeri inşaat işlerine ait harcama faturalarda gösterilen mal ve hizmetler bünyesindeki katma değer vergisi iade konusu olacaktır.

Bu istisna, mal ve hizmetlerin alındığı tarihlerde satıcılara ödenen vergilerin iadesi ile ilgilidir. Yani elindeki belgeyi ibraz ederek alım sırasında vergi ödenmemesi şeklinde bir uygulama söz konusu değildir.

Yani yatırımcıya mal veya hizmet teslim edenlerin belge kapsamında katma değer vergisi hesaplamamalarını kapsamamaktadır.

Mükelleflerin yukarıda açıklandığı şekilde belge kapsamında mal ve hizmet alımları için düzenlenen faturalarda gösterilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergilerin iadesi öngörülmektedir.

Yukarıda açıklandığı üzere, altı aylık veya yıllık dönemlerde yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV iade talep edilmesi halinde genel esaslara göre iade edilecektir.

2- Uygulamadan Yararlanmanın Şartları:

Bu uygulamadan yararlanabilmek için;
- İmalat sanayiine yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması, 
- İnşaat işinin teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması ve teşvik belgesinde öngörülen süre için yani 2017 yılında yapılmış olması, gerekir.

3- İadenin yapılma zamanı

İade edilecek KDV tutarı altı aylık veya yıllık dönemlere ilişkin son dönem beyannamesindeki sonraki döneme devreden KDV tutarını aşamayacak ve aşağıdaki zamanlarda ödenecektir:

Buna göre;

- 50 milyon TL ve üzerindeki sabit yatırım tutarı olanların yılın altı aylık dilimlerinde yüklenilen ancak indirilemeyen KDV si altı ayı takip eden 1 yıl içinde, 
- Daha düşük sabit yatırım tutarı olanların yıl içinde yüklenilen ancak indirilemeyen KDV’si ertesi yıl içinde iade öngörülmektedir.

İmalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

- Asgari 50 milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılının ilk altı aylık döneminde (01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arası) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen 1 yıl içinde (01.07.2017-30.06.2018),
- Asgari 50 milyon TL tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde (01.07.2017-31.12.2017 tarihleri arası) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen 1 yıl içinde (01.01.2018-31.12.2018),
- 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içinde (01.01.2018-31.12.2018),

Talep edenlere iadesi öngörülmektedir.