Untitled 2

Yazılarım

Sabri ARPAÇ

BÜTÜN MÜKELLEFLERE DEVREDEN KDV İADE MÜJDESİ

BÜTÜN MÜKELLEFLERE DEVREDEN KDV İADE MÜJDESİ

Maliye Bakanı Sayın Naci Ağbal 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlediği basın toplantısında; Katma Değer Vergisi Kanununda halkın yararına ‘’devrim’’ niteliğinde bir düzenleme hazırlığında olduğunu açıkladı. Düzenleme ile; ‘’ devreden KDV'nin iade edilemezliği kuralı’’ kaldırılıyor. Yani ‘’İngiliz Modeline’’ benzer bir model geliyor.

Halk yararına bu düzenlemeden halktan bir kıpırtı yok. Düzenleme söylendiği ve beklendiği gibi yani kolu budağı budanmadan, kuşa çevrilmeden çıkarsa halkın yararına bir düzenleme olacaktır. Bu tarihi düzenlemenin şerefi de Sayın Maliye Bakanı Naci Ağbal’a ait olacaktır.

Ancak, halkın yararına olan bu düzenlemenin yurttaşlarımızda hiçbir heyecan ve sevinç yaratmamasının sebebi ne olabilir sizce?

Bana göre gündem. Sabah/akşam radyolarda, televizyonlarda, her türlü haber sitelerinde ‘’bangır bangır savaş haberleri, şehit cenazeleri, millilik, yerlilik, hainlik’’ naraları ile toplumun kimyası bozulup yüreklere korku salınırsa, halkın bu ve benzeri sevinçleri yaşaması mümkün olmayacaktır.

SİSTEM ÖZEL SEKTÖRÜN KAMUYA FAİZSİZ KREDİ VERMESİNE DÖNÜŞMÜŞ

Maliye Bakanı; ‘’ katma değer vergisi iadeleri ile ilgili sanayi ve ticaret odalarının şikayetlerinin değişiklik yapmada etkili olduğu ve bu nedenle konunun gündemlerinin ilk maddesi olarak belirlediklerini’’ kaydetti.

Sayın Bakan konuyu bir esnaf gibi, tüccar gibi şöyle açıklıyor: ‘’Siz bir işletme olarak yatırım yapıyorsunuz, makine-ekipman alıyorsunuz, inşaat harcaması yapıyorsunuz, kanun size diyor ki 'Kusura bakma kardeşim, sen bu KDV'yi ödedin ama ancak bunu önümüzdeki yıllarda satışlarından topladığın KDV ile telafi edebilirsin. Bu nedenle işletmelerimiz üzerinde uzun yıllara yayılmış KDV yükleri var."

Ayrıca Sayın Bakan; ‘’özel sektörün KDV iadeleri konusunda Devletten ciddi bir alacağı bulunduğu, sistemin değiştirilmemesi halinde, söz konusu alacağın daha da büyüyeceği ve

bu durumun özel sektörün kamuya faizsiz kredi vermesi anlamını taşıdığı’’ sonucu çıkmaktadır.

Sayın Bakan gerçekleri açıklamaya devam ediyor; " … bu halin işletmelerin üretim, yatırım maliyetlerini artırdığını, yatırımların fizibilitesini bozduğunu, işletmelerin rekabetçiliğine zarar verdiğini’’ belirterek: ‘’Biz bunu görünce, reformun en başına bu düzenlemeyi koyduk. Dolayısıyla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde sonraki döneme devreden KDV'nin iade edilemezliği kuralını kaldırıyoruz. Artık işletmeler yüklendikleri KDV'yi kısa bir süre içinde alabilecek. Bu süreyi mali imkanlarımızla uyumlu bir şekilde belirleyeceğiz. 1 ay, 6 ay, 12 ay olur. Bu, sektörlere göre farklılaştırılabilir. Artık yüklenilen KDV'den, tahsil edilen KDV'den geri alınamayanların devlet tarafından iade edilmesine başlanacak."

DÜZENLEME NE ZAMAN YASALAŞACAK

Bakan açıklamasında; ‘’düzenleme konusunda uluslararası örgütlerden teknik destek de aldıklarını, Ekonomi Koordinasyon Kurulunda gelinen noktaya ilişkin sunum yaptıklarını, düzenlemenin 1-2 hafta içinde ilk Bakanlar Kurulu toplantısı gündemine getirmeyi amaçladıklarını’’ belirtmektedir.

Sayın Bakan; "İnşallah orada da kabul edilirse bunu torba değil, müstakil bir Katma Değer Vergisi Kanun Tasarısı olarak süratle Meclise götürülere, 1-2 ay içinde yasalaştırmak istediklerini, çalışmalarının hemen hemen tamamlanmış düzeyde olduğunu’’ belirtti.

Bakanın açıklamalarından ve Kanunun yapısından kaynaklanan zorluk, düzenlemenin çok detaylı ve titiz bir incelemeyi gerektirdiğini ortaya koymaktadır. Kısmen bile olsa tasarı hakkında kamuoyunun bir bilgisi yok. Düzenlemenin, bağımsız bir katma değer vergisi yasa tasarısı olarak getirilecek olması önemli. Konunun taraflarınca ve TBMM’de tartışılarak yasalaşması önemlidir.

Kanun yürürlüğe girmesi ile işletmelerin bilançolarında oluşan katma değer vergisi yükü kalkacak, yani Devlet mükellefine olan borcunu ödemiş olacaktır.

İADE YERİNE GİDER YAZILMA SEÇENEĞİ BİR ALDATMACA OLUR

Bir görüşe göre de; mükelleflerin Devlet’ten bu şekilde alacaklarının 140 milyarı aştığı söylenmektedir. Bize göre bu rakam daha da fazladır. 140 milyar TL iadenin bütçe üzerinde yaratabileceği yükün ekonomik dengeleri bozacağı da söylenmektedir.

Bu paraların ticari işletmelerde kullanılacak olması, ekonomik bir döngü yaratması piyasaya da bir anlamda yararı da olacaktır. Ayrıca ne kadar fazla olursa olsun Devlet’in buna bir yerde ‘’dur demesi’’ ve bu ödemeleri mükelleflere yapması gerekir.