Untitled 2

Yazılarım

Sabri ARPAÇ

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ (MALİ AF KANUNU)

Sabri ARPAÇ

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN