Untitled 2

Yazılarım

Sabri ARPAÇ

Bazı Alacakların Yapılandırılması İlişkin Kanun Teklifi Plan Bütçe Komisyonunda bazı değişikliklerle kabul edilerek TMMM Genel Kuruluna gönderildi