Untitled 2

Yazılarım

Sabri ARPAÇ

EVİ OLANLARA BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER

EVİ OLANLARA BİR İYİ BİR KÖTÜ HABER

Sabri Arpaç

            TBMM Plan Bütçe Komisyonunda görüşülmekte olan Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile mükelleflere bir iyi bir de kötü haber var. İyi haber; ikamet amacıyla satın alınan ve fiilen ikamet edilen tek konutun elden çıkartılmasından doğan kazançlar vergiden istisna tutulmaktadır.

Arsasını müteahhide verip tek bir konut alan ve bunu da satan mükellef de vergi vermeyecek.

Mükellefin bu istisnadan yararlanabilmesi için kendisinden başka eş ve 18 yaşından küçük çocuğunun da ayrıca bir konutu olmaması ve satılan konutta fiilen ikamet etmeleri gerekir.

Örnek vermek gerekirse; bir kişi çocuğu ve eşi ile birlikte oturdukları bir konutları var bu konutu 200.000 TL’ye satın almış ve 2yıl sonra da 500.000 TL’ye satmıştır. Tasarıya göre bu mükellef aailesi ile birlikte ikamet ettiği tek konutundan elde ettiği 300.000 TL için hiçbir vergi vermeyecektir.

Kötü habere gelince; bilindiği gibi halen yürürlükte olan Gelir Vergisi Kanununa göre; 5 yıl içinde alınıp bu süre içinde satılan konutlar değer artışı vergisine tabi olmaktaydı. Bu süre tamamen kaldırılıyor. Bir taşınmazı satın alıp satan kişi eğer ikamet ettiği tek konutu değilse ne zaman satarsa satsın gelir vergisi ödeyecektir. Buna göre her hal ve takdirde bu mükellefler gelir vergisi beyannamesi verecek, vergi hesaplayacaktır. Hesaplanan verginin;

1) İki tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %40’ı,

2) Üç tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %50’si,

3) Dört tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %60’ı,

4) Beş tam yıldan fazla süreyle elde tutulanlardan elde edilen gelirlerin %75’i.

Kısmı vergiden istisna olacak diğer kısmı ise vergiye tabi olacaktır.

Örneğin 200.000 TL’ye satın alınan ve ikamet edilmeyen veya bir başka konutu da olan bir mükellef bu konutunu 2 yıl içinde satıyorsa elde ettiği değer artışı kazancının olan 300.000 TL’nin % 60’ı olan 180.000 TL’nin gelir vergisini ödeyecektir.