Untitled 2

Yazılarım

Sabri ARPAÇ

HİÇBİR GELİRİ OLMAYAN, EMEKLİLER, ÖZÜRLÜLER GAZİ VE ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ ÖDEDİKLERİ EMLAK VERGİLERİNİ GERİ ALABİLİRLER

HİÇBİR GELİRİ OLMAYAN, EMEKLİLER, ÖZÜRLÜLER GAZİ VE ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ ÖDEDİKLERİ EMLAK VERGİLERİNİ GERİ ALABİLİRLER

Sabri Arpaç

Emlak vergisi 1 nci taksidi 31/Mayıs 2016 tarihinde sona erdi. 2 nci taksidi ise 30 Kasım 2016 tarihinde ödenecektir.

Vergilerini ödemeyenlere vergi aslından başka geciken her ay ve kesirlerine aylık yüzde 1.44 gecikme zammı uygulanarak zamlı ödenecektir. Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesap edilecektir.

Emlak vergisi ödemek mecburiyetinde olmadığı halde yanlışlıkla ödeme yapan ve sonradan bu durumlarını düzeltmek isteyenlerin durumlar ne olacak?

Yani; hiçbir geliri olmayanlar (işsiz, ev hanımı vb), gelirleri sadece emekli maaşlarından ibaret olanlar, gaziler, şehit dul ve yetimleri ile özürlüler ödedikleri vergileri geri alabilecekler mi?

Sıfır oranda yaralanmak suretiyle hiç vergi vermeyecek olan ve durumları aşağıda açıklanan mükelleflerin yanlışlıkla ödedikleri vergileri geri almaları tabi ki mümkündür. Bilindiği üzere vergilerde zaman aşımı süresi 5 yıldır. 5 yıllık zamanaşımı süresi içinde bir düzeltme dilekçesi ekinde aşağıda sayılan belgeleri sunmaları koşulu ile bu vergilerini geri almaları mümkündür.

Tek meskeni olup da Emlak Vergisi oranı (0) sıfır olarak uygulanacak mükellefler aşağıda sayılmıştır:

-          Kendisine bakmakla yükümlü olduğu kimsesi olup 18 yaşını doldurmamış olanlar hariç olmak üzere hiçbir geliri olmayanlar,

-          Geliri münhasıran kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıklardan ibaret olanlar emekliler ile bunların dul ve yetimleri,

-          Gaziler ve şehitlerin dul ve yetimleri,

-          Özürlüler.

Yukarıda sayılan mükelleflerin Türkiye sınırları içinde bürüt 200 m2’yi aşmayan tek konutları için vergi nispeti sıfır olarak uygulanacak ve emlak vergisi ödemeyecekler.

                Sıfır oran uygulamadan yararlanmak için ilgililerin aşağıda sayılan ve durumlarına uygun belgeleri hazırlayıp imzalamaları gerekir:

-          Hiçbir geliri olmayanlar; ‘2 Hiçbir Geliri Olmadığını Belgeleyenlerin Tek Meskenine Ait Form’’ ve ‘’Hiçbir Geliri Olmayanların Tek Meskenlerine Ait Taahhüt Belgesi’’,

-          Emekli ve bunların dul ve yetimleri ‘’Tek Meskeni Olan Emeklilere, Dul ve Yetimlere Ait Formu’’,

-          Gazi ve Şehitlerin dul ve yetimleri; ‘’Tek Meskeni Olan Şehitlerin Dul ve Yetimlerine ve Gazilerine Ait Formu’’,

-          Özürlüler ise; ‘’Tek Meskeni Olan Özürlülere Ait İndirimli Bina Vergisi Formu’’ ile ‘’Sağlık Kurulu Raporu’nu’’,

İlgili Belediye Vergi birimine ibraz etmelidirler. Bu bildirimler belediyelerden ücretsiz olarak temin edilebilecekleri gibi istenirse de www.gib.gov.tr internet adresinde de sağlanabilir.

YURT DIŞI  KURUMLARDAN EMEKLİ OLANLAR BU HAKDAN YARARLANAMAZLAR

Yurt dışından emekli olup Türkiye'de 200 m2’den küçük tek konutu olan Türk yurttaşları ise bu imkandan yararlanmayacaklar. Çünkü bu imkândan faydalanabilmek için Türkiye'de kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarından emekli olmak gerekir.

 HER İKİSİ DE EMEKLİ VE BİRER KONUTA SAHİP EŞLER

Eşlerin her ikisinin de emekli olması ve ortak olarak sahibi oldukları ve birlikte ikamet ettikleri konutları için her ikisi de sıfır oranlı olanaktan yararlanıp vergi ödemeyecekler.