Untitled 2

Yazılarım

Sabri ARPAÇ

Leasingle alınan malın kira ödemeleri bitmeden başkasına devredilmesi