Untitled 2

Yazılarım

Sabri ARPAÇ

REZİDANS VE HOME OFİSLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

REZİDANS VE HOME OFİSLERİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU

I- GİRİŞ:

Rezidanslar, birçok imkânı bir arada sunmaya çalışan yapılar olup, rezidanslarda genellikle restorant, otopark, havuz ve alışveriş merkezleri bulunmaktadır.

Rezidanslara olan talebin başında ise, sosyal imkan, teknolojik donanım, resepsiyon hizmeti, 24 saat teknik servis hizmetlerinin ve sosyal aktivite alanlarının var olması gelmektedir.

Ülkemizde her geçen gün rezidanslara olan talep artmakta olup, artan bu talep doğrultusunda birçok müteahhit rezidans inşaatı yapmaktadır.

Diğer taraftan, home ofislere yani konut – işyerlerine olan talebin başında ise, gelişen teknolojiyle birlikte birçok yeni iş sahalarının oluşması, konut ile iş yeri ikametlerinin farklı şehirlerde olması, birçok işin evlerde yapılabilir hale gelmesi veya maliyetlerin asgari seviyede tutulması için yeni bir işyeri maliyetine katlanmamak için, yapılacak işin ikamet edilen evde yapılması gibi nedenler gelmektedir.

Bu ihtiyaçlardan doğan rezidans veya home ofislerin, katma değer vergisi karşısında ki durumu önemlilik arz etmektedir.

Bilindiği üzere, 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 1/1. maddesine göre Türkiye'de 
yapılan ticari, sınai, zirai ve serbest meslek faaliyetleri kapsamındaki mal teslimi ve hizmet ifaları KDV'ye tabi bulunmaktadır.

Aynı Kanun'un 1/3-d maddesinde ise, müzayede mahallerinde yapılan mal ve hak satışlarının KDV'ye tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranları KDV Kanunu'nun 28. maddesinin verdiği yetkiye istinaden Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmektedir. Şu an uygulanmakta olan mevzuatta net alanı 150 metrekareye kadar olan konu teslimlerine %1 KDV uygulanmaktadır.

II- REZİDANSLARDA BULUNAN KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİ UYGULANACAK KDV ORANI:

Müteahhitlerin yapmış olduğu rezidanslarda bulunan konut ve işyerlerini satışı KDVK'nın 1/1. maddesine göre ticari faaliyet kapsamında KDV'ye tabi olup, ticari faaliyet kapsamında satılan rezidanslara uygulanacak KDV oranı, rezidansın konut veya işyeri olup olmamasına bağlı olarak değişmektedir.

Şöyle ki, yapılan rezidansa ait inşaat projesi, yapı ruhsatı ile tapuda net alanı 150 metrekareye kadar olan ve konut olarak gösterilen rezidansların teslimleri %1, işyeri ve net alanı 150 metrekare ve üzeri konut olarak gösterilen rezidansların teslimleri ise % 18 oranında KDV’ye tabi olacaktır.

Ancak, bazı durumlarda tapuda, yapı ruhsatında, kat irtifakı ve kat mülkiyeti açısından konut veya işyeri olarak gözükmesine karşın, fiilen farklı kullanılan taşınmazlar da bulunmaktadır. Örneğin, bir rezidansda bulunan konutun fiilen işyeri, işyerin ise fiilen konut olarak sonradan kullanıldığı bir durumda, Kanunlarda bulunan açık yüzünden fiili durum dikkate alınmayarak, inşaat projesi, yapı ruhsatı ile tapuda belirtilen şekli esasın vergi uygulamasında göz önünde bulundurulması bir zorunluluktur.

Bu durumda, 150 metrekareye kadar olan ve konut olarak gösterilen rezidansların teslimleri %1, işyeri ve net alanı 150 metrekare ve üzeri konutların teslimleri ise % 18 oranında KDV’ye tabi tutulması gerekmektedir.

III- HOME OFİS OLARAK KULLANILAN TAŞINMAZLARIN TESLİMİNDE UYGULANACAK KDV ORANI:

Müteahhit tarafından yapılan taşınmazın, inşaat projesinde, yapı ruhsatında veya tapusunda, yapılan taşınmazın hem işyeri hem de konut diğer bir ifade ile konut işyeri (home ofis) olarak gösterilmesi mümkün bulunmamaktadır. Dolayısıyla home ofis olarak teslime konu edilen taşınmazların inşaat projesi, yapı ruhsatı ile tapu kayıtlarında 150 metrekareye kadar olan ve konut olarak gösterilen home ofislerin teslimlerinde %1, işyeri ve net alanı 150 metrekare ve üzeri konut olarak gösterilen home ofislerin teslimlerinde ise % 18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

IV- SONUÇ:

Yukarıda yapılan açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, rezidanslarda bulunan ve inşaat projesi ruhsatı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti planı ile tapuda net alanı 150 metrekareye kadar olan konut olarak gösterilen taşınmazların teslimlerinde % 1, işyeri ve net alanı 150 metrekare ve üzeri konut ve işyeri taşınmazlarının teslimlerinde ise % 18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Aynı şekilde, home ofis şeklinde kullanılan taşınmazların satışında da, taşınmaza ait inşaat projesinde, yapı ruhsatında veya tapu kayıtlarında 150 metrekareye kadar olan ve konut olarak gösterilen home ofislerin teslimlerinde %1, işyeri ve net alanı 150 metrekare ve üzeri konut olarak gösterilen home ofislerin teslimlerinde ise % 18 oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.