Untitled 2

Yazılarım

Sabri ARPAÇ

Vergi hukukunda konsorsiyum, iş ortaklığı ve adi ortaklık