Untitled 2

Kadromuz

Sabri ARPAÇ

MAİL ADRESİ: sabriarpacymm@gmail.com

GÖREVİ : Yeminli Mali Müşavir

ÖZGEÇMİŞ: 1954 yılında Ardahan İli Göle İlçesi Kayaaltı Köyü'nde    doğmuşum İlkokul, oratokul ve lise öğrenimi Ardahan'da yaptım. Balikesir Necatibey Eğitim Enstitüsü ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi'ni bitirdim. Trabzon, İskenderun ve Ankara Vergi Dairelerinde Vergi Dairesi Müdürü olarak; görev yaptım.

Halen Ankara Büklüm sokak 6/15 kendime ait işyerinde Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmaktayım.SA Yeminli Mali Müşavirlik Limitet Şirketi'nin % 99 ortağıyım. Yeminli Mali Müşavirlik büromuzda deneyimli alanlarında uzman 3 kişi çalışmaktadır.

Sosyal ve mesleki çalışmalarım ile yayınlanmış yapıtlarım1976 yılından beri ekonomi, maliye, vergi ve muhasebe konularında yayın yapan çeşitli mesleki yayın organlarında ekonomi, sosyal, siyasal konular ile gelir, kurumlar ve katma değer vergisiuygulamalarıyla ilgili yayınlanmış yüzlerce makalem bulunmaktadır.

Ziya ELMAS

MAİL ADRESİ : ziya.elmas@gmail.com

GÖREVİ : Serbest Muhasebeci Mali Müşavir & Denetçi

ÖZGEÇMİŞ : Hatay-Antakya doğumludur.İlkokul,ortaokul ve lise öğrenimini burada tamamladıktan sonra,Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu.Kendi ofisinde 13 yıl Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olarak çalıştı.Daha sonra Özel sektörde Mali Müşavir & Muhasebe Müdürüolarak görev aldı.Çeşitli eğitim kurumlarında Finansal Muhasebe ve Vergi Hukuku dersleri verdi.2013 yılından itibaren SA Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık Ltd.Şti. de Serbest Muhasebeci Mali Müşavir & Baş Denetçi olarak çalışmaktadır.Ayrıca Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi belgesine sahiptir.

Temam POLAT KAYA

MAİL ADRESİ : busra.75@gmail.com

GÖREVİ : Sebrest Muhasebeci Mali Müşavir & Denetçi

ÖZGEÇMİŞ : 1979 yılında Ardahan İli Göle İlçesinin Mesedibi köyünde doğdu.Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Stajını başarı ile tamamlayarak Ruhsat almaya hak kazandı.İşletme bölümü mezunu.SA Yeminli Mali Müşavirlik Denetim  ve Danışmanlık Ltd.Şti.de 2007 yılından beri Denetçi olarak görev yapmaktadır.

Murat CESUR

MAİL ADRESİ: mrtcesur@gmail.com
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Doğum Yeri: Ankara
Doğum Tarihi:1970
1992 Uludağ  Ünv. İ.İ.B.F.  Lisans,  İktisat Bölümü
Sözleşmem Kapsamındaki Şirketlerin Muhasebe İşlemleri Kontrolü, Vergi, SSK ve İş Kanunu  Mevzuatına Uygunluk Denetim, Beyanname Düzenleme, KDV İadesi, Hazine ve Dış Ticaret ile Sair Kurum ve Kuruluşlarla İlişkilerin Kurulması, İşlemlerin Yürütülmesi, Danışmanlık Hizmeti,
Maliyet ve Yönetim Muhasebesi Uygulamaları, Dış Ticaret, Personel İşlemleri,Vergi, İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı
 Bütçe ve günlük nakit hareketleri, Muhasebe işlemleri denetimi, Mali Denetim, Revizyon, Raporlama,
Kurumlar Tam Tasdik Sözleşme Kapsamında Raporlama, KDV İadesi Raporu, Yeniden Değerleme Fonu Tasdik Raporlama, 1988–MESLEKİ EĞİTİMLER / STAJ
TÜRMOB Mesleki Eğitim Seminerleri,
Ankara Yeminli Mali Müşavirlik Odası Seminerleri,
ARC Eğitim Hizmetleri Dönem Sonu Uygulamaları Seminer
Academy Sundley  Yönetim Becerileri Eğitimi
Türk Metal – Sen  Eğitim Semineri
Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Stajı (1995-1997)
Ruhsat
Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlik Ruhsat
Türk Patetnt Enstitüsü Marka Vekilliği , Türk Patetnt Enstitüsü Patent Vekilliğ
Sermaye Piyasası Kurumu Bağımsız Denetim Lisansı
Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetim Lisansı

Ahmet ÇETİN

1980 Yılı Kırşehir İli Kaman İlçesi doğumludur. İlk ve Orta Eğitimine Ankara’ da başlamış ve 1997 yılında Ankara Cumhuriyet Lisesinde Lise eğitimini tamamlamıştır. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü mezunudur. 1999 yılından itibaren mesleğin içerisinde bulunmaktadır. Özel sektör firmalarda mali işler biriminde üst düzey yöneticilik ve icra kurullarında görev almıştır. 2011 Yılından itibaren Odamız Çalışanlar listesinde kayıtlı bulunmaktadır. 2013 Yılı ASMMMO seçimlerinde TÜRMOB Delegesi olarak seçilmiştir. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Meslekte Birlik Derneği 2013 yılı Genel Kurulunda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş ve görev dağılımında Dernek Saymanı olarak görev almış, halen Dernek Saymanı görevini yürütmektedir. Şirket yapılanmaları konularında danışmanlıklar yapmakta ve birçok dergi ve sayfalarda Mesleki konular adına makale ve yazıları bulunmaktadır. Evli ve Orta düzeyde İngilizce bilmektedir.