Untitled 2

Kurumsal

SA Yeminli Mali Müşavirlik | Kurumsal

SA Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Yeminli Mali Müşavirlik Denetim ve Danışmanlık Ltd. Şti, 2001 yılından beri faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimizin merkezi Ankara'da olup diğer illerde de faaliyet göstermektedir Türkiye'de yerleşik kişi ve kurumlar ile yabancı yatırımcılara hizmet sunmaktadır.

Şirketin iki ortağı olup, ortakların her ikisi de Yeminli Mali Müşavir unvanına sahiptirler. Şirketimiz gelir ve kurumlar vergilerinin denetim ve tasdik işlemleri, yatırım indirimi, teşvik, istisna ve muafiyet işlemlerinin raporlanması ile gelir, kurumlar, katma değer ve özel tüketim vergilerinin mahsup ve iade İşlemlerini yapmaktadır. Ayrıca, Asgari Ücret Tarife Cetveli’nde yer alan Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik ve denetim işlemleri konusunda da hizmet sunmaktadır.

Denetim, danışmanlık ve tasdik işlemlerinde Şirket ortaklarının yanında serbest muhasebeci mali müşavir belgesine sahip 1 baş denetçi, 1 denetçi,1 denetçi yardımcısı ve 1 idari personelden oluşmaktadır. Ayrıca ihtiyaca göre, sözleşmeli olarak iş bazında hizmet sunan serbest muhasebeci ve mali müşavir unvanına sahip denetçilerden de hizmet satın alınmaktadır.